ทฤษฎีใหม่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

เทคนิคการปลูกหอมแดงไร้ดิน ปลูกบนแผงใส่ไข่

มาดูขั้นตอนง่ายๆ กัน ก่อนอื่นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการปลูกหอมแดงไร้ดินให้พร้อม https://bbet88.com ด้วยการเตรียม

  • ถาดใส่ไข่ที่ไม่ใช้แล้วชนิดกระดาษ
  • หอมแดงสำหรับนำมาปลูก 15-30 หัว


   ทำไมต้องเลือกถาดใส่ไข่ชนิดกระดาษ มาเป็นตัวสำหรับทำหน้าที่เป็นวัสดุปลูก ก็เพราะถาดไส่ไข่ที่เป็นชนิดกระดาษ มีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี และนำมาใช้อย่างน้อย 5 ใบหรือมากกว่า เพราะต้องเผื่อให้รากหอมแดงชอนไชลงหาน้ำด้วย หากถาดใส่ไข่มีจำนวนน้อยอาจทำให้หอมแดงเติบโตช้า และน้ำไม่เพียงพอในการดูดซึม จึงต้องเตรียมไว้ประมาณ 5 ถาดหรือมากกว่า ส่วนหัวหอมแดงก็ใช้ตามจำนวนช่องของถาดเพาะได้เลย


   วิธีการปลูกหอมแดงบนถาดไข่นั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกหัวหอมแดง อาจใช้พืชชนิดอื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ เช่น หอมหัวใหญ่ หอมแดง พืชผักตระกูลหอมทุกชนิด กระเทียม (Amaryllis Family) หรือ อมาริลลิดาซีอี้ (Amarylilidaceae) ได้แก่ กุ่ยฉ่าย กระเทียมต้น หอมญี่ปุ่น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ ฯลฯ ควรคัดเลือกหัวที่สมบูรณ์ ไม่เน่าและไม่มีเชื้อราปน เสร็จแล้วนำถาดกระดาษที่เตรียมไว้วางซ้อนกัน (อย่างน้อย 5 ถาด) รดน้ำให้ชุ่ม แล้วเริ่มเอาหัวหอมแดง หรือหอมอื่นๆ มาวางไว้ในหลุมให้ครบ รดน้ำซ้ำ รดทุกวันเช้า-เย็น และรอการเจริญเติบโต